Prix du Livre Vivant 2019-2020 I Premi del Llibre Vivent 2019-2020

Lundi 18 novembre 2019 - 15:15

llibre_vivent_passos1.jpgllibre_vivent3.jpg

Futlletó d'informació Premi Vivent 2019-2020

Recursos i propostes didàtiques

Idées d’animations Premi del LlibreVivent 2019-2020

Prix du Livre Vivant 2019-2020 | Premi del Llibre Vivent 2019-2020

Inscripcions obertes des del 3 de juny fins al 10 de juliol pels col·legis, i fins al 15 de setembre per les escoles maternals i primàries. La inscripció és imprescindible per a poder disposar dels llibres i per a beneficiar-se de les animacions a les biblioteques municipals.

Per a conèixer les modalitats d'inscripció, consulteu les primeres pàgines del llibret  : Prix du livre vivant 2019-2020

Inscriptions ouvertes du 3 juin au 10 juillet 2018 pour les collèges, et  jusqu'au 15 septembre pour les écoles maternelles et primaires. Cette inscription est obligatoire pour la mise à disposition des ouvrages et pour bénéficier des animations auprès des bibliothèques municipales.

Pour les modalités d'inscription, reportez-vous aux premières pages du livret : Prix du livre vivant 2019-2020

Édition 2018-2019 | Edició 2018-2019

Propostes d'activitats elaborades per la Imma Bartrina i l'Antoni Casals entorn dels llibres del Premi del Llibre Vivent 2019, per als cicles 3 i 4 : • Activitats PLV 2019

Enregistraments àudio dels àlbums del Premi del llibre vivent/ Enregistrements audios des albums du Premi del llibre vivent :http://pedago66.fr/catalan/outils-pedagogiques/plv-2019.html

Prix du livre vivant 2018-2019

Édition 2017-2018 | Edició 2017-2018

Guardonats 2018 | Lauréats 2018

Prix du livre vivant 2017-2018

Édition 2016-2017 | Edició 2016-2017

Consulter les résultats

Étiquettes : llibre vivent